دستگاه کره نوسان نگار 1200 کیلویی جادویی و معلق و تعادلی آنالیزور قوانین فیزیک، مکانیک، ریاضی و هندسه بعد از ساخت

Read more

دستگاه پردازش نور، لیزر، امواج مادون قرمز، امواج مافوق صوت، امواج جی اس، منشور، آینه ها، کریستالها، و بررسی عملکردهای مختلف آنها در مرحله ساخت

Read more